Cenník

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Budova Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha [m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha [m2]
Celková cena s DPH
1A Viladom 1 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 176,00 69,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 74,00 77,66 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 3 1.NP 2 42,75 12,00 84,00 54,75 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 4 2.NP 3 57,58 10,44 - 68,02 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 6 2.NP 2 58,31 10,58 93,00 68,89 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1A Viladom 1 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 162,00 69,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 137,00 77,66 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 3 1.NP 2 42,75 12,00 69,00 54,75 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 4 2.NP 3 57,58 10,44 - 68,02 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 6 2.NP 2 58,31 10,58 101,00 68,89 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1A Viladom 2 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 284,00 69,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 174,00 77,66 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 3 1.NP 2 42,74 12,00 80,00 54,74 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 4 2.NP 3 57,31 10,53 - 67,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 6 2.NP 3 57,59 10,58 89,00 68,17 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1B Viladom 3 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 1 1.NP 2 48,61 21,32 232,00 69,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 2 1.NP 3 65,66 12,00 256,00 77,66 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 3 1.NP 2 42,74 12,00 117,00 54,74 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 4 2.NP 3 57,31 10,53 - 67,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 5 2.NP 2 54,39 10,54 - 64,93 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 6 2.NP 2 57,59 10,44 81,00 68,03 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 7 3.NP 4 87,68 35,52 - 123,20 Predaný Detail bytu
1B Viladom 4 č. 8 3.NP 4 88,10 23,01 - 111,11 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 236,00 93,92 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 144,00 60,52 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 139,00 85,71 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 122,00 82,85 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
1B Viladom C1 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 110,00 93,92 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 112,00 60,52 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 173,00 85,71 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 131,00 82,85 Predaný Detail bytu
Viladom C2 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
1B Viladom C2 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 105,00 93,92 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 99,00 60,52 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 250,00 85,71 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 70,00 82,85 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
1B Viladom C3 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 108,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 158,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 151,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 62,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C4 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 105,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 119,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 153,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 91,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C5 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 1 1.NP 3 74,57 19,35 98,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 95,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 115,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 5 2.NP 4 93,04 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 170,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C6 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 1 1.NP 3 73,86 19,35 103,00 93,92 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 2 1.NP 2 48,52 12,00 113,00 60,52 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 3 1.NP 3 65,83 19,88 251,00 85,71 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 4 2.NP 3 82,11 10,73 - 92,84 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 5 2.NP 4 92,46 26,98 - 120,02 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 6 2.NP 3 70,85 12,00 137,00 82,85 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 7 3.NP 3 67,42 14,22 - 81,64 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 8 3.NP 4 90,03 12,19 - 102,22 Predaný Detail bytu
2A Viladom C7 č. 9 3.NP 2 54,82 10,73 - 65,55 Predaný Detail bytu
1A Radové domy 1 až 8 č. 1 3 88,91 - 277,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 2 4 101,06 - 193,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 3 3 88,91 - 192,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 4 4 101,06 - 192,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 5 3 88,91 - 190,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 6 4 101,06 - 222,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 7 3 86,63 - 224,00 86,63 Predaný Detail domu
1A Radové domy 1 až 8 č. 8 4 142,85 - 498,00 142,85 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 9 4 142,85 - 411,00 142,85 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 10 3 88,91 - 208,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 11 4 101,06 - 208,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 12 3 88,91 - 209,00 88,91 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 13 4 101,06 - 206,00 101,06 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 14 3 86,63 - 188,00 86,63 Predaný Detail domu
1A Radové domy 9 až 15 č. 15 3 86,63 - 233,00 86,63 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 16 4 142,85 - 404,00 142,85 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 17 3 86,63 - 187,00 86,63 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 18 3 88,91 - 194,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 19 4 101,06 - 200,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 20 3 88,91 - 206,00 88,91 Rezervovaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 21 4 101,06 - 285,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 22 4 142,85 - 424,00 142,85 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 23 3 88,91 - 216,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 24 4 101,06 - 216,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 25 3 88,91 - 215,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 26 4 101,06 - 214,00 101,06 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 27 3 88,91 - 214,00 88,91 Predaný Detail domu
2A Radové domy 16 až 28 č. 28 4 101,06 - 259,00 101,06 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 29 3 95,22 - 274,00 95,22 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 30 3 95,22 - 177,00 95,22 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 31 3 95,55 - 190,00 95,55 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 32 3 95,22 - 229,00 95,22 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 33 4 113,17 - 235,00 113,17 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 34 4 113,57 - 230,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 35 4 113,57 - 236,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 36 4 113,57 - 231,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 37 4 113,17 - 194,00 113,17 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 38 4 113,17 - 206,00 113,17 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 39 4 113,57 - 245,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 40 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 41 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 42 4 113,57 - 205,00 113,57 Predaný Detail domu
2B Radové domy 29 až 43 č. 43 3 95,55 - 203,00 95,55 Predaný Detail domu
3B Bytový dom 1/1 č. 1 2.NP 3 65,41 10,90 103,00 76,31 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 2 2.NP 3 54,04 - - 54,04 148 500 € Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 3 2.NP 2 46,05 5,47 - 51,52 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 4 2.NP 3 66,29 8,01 166,00 74,30 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 5 3.NP 3 65,38 7,17 - 72,55 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 6 3.NP 2 48,93 5,49 - 54,42 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 7 3.NP 2 49,80 5,47 - 55,27 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 8 3.NP 3 66,21 7,15 - 73,36 197 100 € Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 9 4.NP 1 28,11 - - 28,11 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 10 4.NP 3 81,49 20,81 - 102,30 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/1 č. 11 4.NP 5 104,89 20,24 - 125,13 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 1 1.NP 2 50,14 5,27 18,00 55,41 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 2 1.NP 3 53,70 - - 53,70 Rezervovaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 3 2.NP 3 65,81 7,42 - 73,23 190 350 € Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 4 2.NP 2 50,14 5,47 - 55,61 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 5 2.NP 2 48,71 5,49 - 54,20 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 6 2.NP 3 65,60 7,17 - 72,77 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 7 3.NP 1 31,33 - - 31,33 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 8 3.NP 4 86,69 12,62 - 99,31 255 150 € Detail bytu
3B Bytový dom 1/2 č. 9 3.NP 4 106,02 21,13 - 127,15 319 950 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 1 2.NP 2 49,66 5,28 - 54,94 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 2 3.NP 3 62,50 7,42 - 69,92 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 3 3.NP 2 53,18 5,67 - 58,85 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 4 3.NP 2 49,66 5,28 - 54,94 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 5 3.NP 3 65,33 6,90 - 72,23 194 400 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 6 4.NP 5 105,11 21,88 - 126,99 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 7 4.NP 4 85,96 12,18 - 98,14 252 450 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/1 č. 8 4.NP 1 31,50 - - 31,50 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 1 1.NP 2 50,31 5,47 - 55,78 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 2 2.NP 2 49,32 5,28 - 54,60 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 3 2.NP 2 50,14 5,47 - 55,61 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 4 3.NP 3 65,32 6,90 - 72,22 194 400 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 5 3.NP 2 49,32 5,28 - 54,60 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 6 3.NP 2 50,15 5,47 - 55,62 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 7 3.NP 3 66,29 7,15 - 73,44 197 100 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 8 4.NP 1 31,50 - - 31,50 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 9 4.NP 4 85,62 12,18 - 97,80 251 100 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/2 č. 10 4.NP 5 105,32 20,24 - 125,56 315 900 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 1 1.PP 3 53,47 3,57 36,00 57,04 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 2 1.NP 3 65,82 7,29 109,00 73,11 202 500 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 3 1.NP 2 49,81 5,47 - 55,28 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 4 1.NP 3 54,42 - - 54,42 149 850 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 5 1.NP 3 65,86 8,75 155,00 74,61 216 000 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 6 2.NP 3 65,83 7,15 - 72,98 195 750 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 7 2.NP 2 49,80 5,47 - 55,27 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 8 2.NP 2 49,04 5,40 - 54,44 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 9 2.NP 3 65,78 7,17 - 72,95 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 10 3.NP 1 31,28 - - 31,28 Predaný Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 11 3.NP 4 86,73 12,62 - 99,35 255 150 € Detail bytu
3B Bytový dom 2/3 č. 12 3.NP 4 106,80 21,80 - 128,60 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 1 1.NP 3 68,57 7,28 38,00 75,85 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 2 1.NP 1 31,26 6,25 34,00 37,51 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 3 1.NP 3 81,39 6,76 55,00 88,15 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 4 2.NP 2 57,62 6,48 - 64,10 171 450 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 5 2.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 6 2.NP 3 62,48 6,35 - 68,83 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 7 2.NP 2 54,50 6,35 - 60,85 163 350 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 8 3.NP 4 89,96 19,97 - 109,93 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 9 3.NP 2 47,37 - - 47,37 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/1 č. 10 3.NP 4 90,01 12,70 - 102,71 264 600 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 1 1.NP 3 69,55 7,28 38,00 76,83 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 2 1.NP 1 31,26 6,25 33,00 37,51 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 3 1.NP 3 81,39 6,76 52,00 88,15 238 950 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 4 2.NP 2 57,40 6,49 - 63,89 171 450 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 5 2.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 6 2.NP 3 62,48 6,35 - 68,83 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 7 2.NP 2 54,75 6,35 - 61,10 163 350 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 8 3.NP 4 89,96 19,97 - 109,93 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 9 3.NP 3 84,84 6,35 - 91,19 241 650 € Detail bytu
3A Bytový dom 3/2 č. 10 3.NP 2 54,52 6,35 - 60,87 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 1 1.NP 3 65,29 5,76 25,00 71,05 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 2 1.NP 1 31,26 6,25 33,00 37,51 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 3 1.NP 3 81,40 6,76 55,00 88,16 238 950 € Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 4 2.NP 2 57,62 6,49 - 64,11 171 450 € Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 5 2.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 6 2.NP 3 62,48 6,25 - 68,73 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 7 2.NP 2 54,50 6,10 - 60,60 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 8 3.NP 4 90,35 19,97 - 110,32 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 9 3.NP 2 47,41 - - 47,41 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/1 č. 10 3.NP 4 90,01 12,69 - 102,70 264 600 € Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 1 2.NP 3 65,29 5,76 38,00 71,05 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 2 2.NP 1 31,26 6,25 33,00 37,51 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 3 2.NP 3 81,39 7,18 53,00 88,57 240 300 € Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 4 3.NP 2 57,40 6,48 - 63,88 171 450 € Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 5 3.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 6 3.NP 3 62,48 6,36 - 68,84 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 7 3.NP 2 54,75 6,33 - 61,08 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 8 4.NP 4 91,10 20,81 - 111,91 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 9 4.NP 2 41,60 - - 41,60 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 4/2 č. 10 4.NP 4 91,02 - - 91,02 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 1 1.NP 3 65,81 7,45 38,00 73,26 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 2 1.NP 2 48,05 6,12 49,00 54,17 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 3 1.NP 3 65,82 7,45 37,00 73,27 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 4 2.NP 2 57,49 6,60 - 64,09 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 5 2.NP 3 63,01 7,01 - 70,02 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 6 2.NP 3 62,68 7,04 - 69,72 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 7 2.NP 2 56,76 6,61 - 63,37 170 100 € Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 8 3.NP 4 90,21 20,79 - 111,00 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 9 3.NP 2 41,44 - - 41,44 Predaný Detail bytu
3A Bytový dom 5/1 č. 10 3.NP 4 91,08 20,81 - 111,89 Predaný Detail bytu
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
kobraj
Conti Development