PÔDORYS ŠTANDARD KARTA DOMU

"Tento výkres bol spracovaný pre marketingové účely. Vizualizácie sú iba informatívne. Developer sa týmto nevzdáva práva na prípadné zmeny."

Popis štandardného vyhotovenia rodinného domu E a F       

 

Základy

 • založenie objektu na monolitickej doske s výstužou
 • pod železobetónovými stĺpmi kruhového prierezu železobetónové základové pätky štvorcového prierezu
 • hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti a proti radónu

 

Zvislé nosné konštrukcie

 • obvodové murivo z keramických tvárnic hr. 300 mm
 • vnútorné deliace nosné murivo z keramických tvárnic hr. 250 mm s vylepšenými akustickými vlastnosťami
 • medzidomové steny s dilatáciou od základov

 

Vodorovné nosné konštrukcie

 • monolitická železobetónová stropná doska

 

Deliace zvislé konštrukcie

 • murované deliace priečky z keramických tvárnic hr. 115 mm, 140 mm a 190 mm

 

Strecha

 • jednoplášťová plochá strecha s fóliovou krytinou PVC, chránenou štrkovou vrstvou
 • klampiarske prvky – poplastovaný plech
 • dažďové zvodové potrubie
 • tepelnoizolačná vrstva z EPS hr. 300 mm
 • uloženie pre vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla – oceľová konzola, betónové kocky

 

Fasáda

 • obvodové konštrukcie zateplené tepelnou izoláciou z EPS a/alebo z minerálnej vlny hr. 200 mm
 • exteriérová fasádna tenkovrstvová silikónová omietka – farebná
 • exteriérová dekoratívna štruktúrovaná omietka

 

Výplne dverných a okenných otvorov

 • vstupné dvere do domu – hliníkový profil, plné zateplené, s bočným pevným preskleným svetlíkom so systémovým celoobvodovým kovaním, presklené časti s izolačným trojsklom
 • okenné konštrukcie – plastové min. 6-komorové s trojsklom, z exteriéru antracitová, z interiéru biela farba
 • na poschodiach bezpečnostná fólia na veľkých sklách okenných otvorov
 • vonkajší parapet poplastovaný hliníkový plech
 • bez vnútorného parapetu
 • stavebná predpríprava pre osadenie vonkajších žalúzií, vrátane prívodu elektro

 

Povrchové úpravy stien

 • povrchová úprava stien – vápennocementová, alebo sadrová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • stropy – vápennocementová, alebo sadrová omietka, alebo sadrokartónový podhľad s bielym základným hygienickým náterom (vo všetkých miestnostiach, okrem WC a kúpeľne)
 • v kúpeľni a WC povrchy stien – vápenno cementová omietka bez náteru

 

Povrchy podláh

 • podlaha v dome ukončená cementovým, alebo anhydridovým poterom

 

Elektroinštalácie

 • bleskozvod
 • vývody pre svietidlá
 • vypínače, zásuvky
 • vývod pre elektrický sporák a digestor
 • vývod pre rebríkové vykurovacie teleso s el. vložkou v kúpeľni (max. 400W)
 • príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý dom na hranici pozemku
 • príprava pre elektrickú zásuvku na vonkajšej fasáde za domom
 • vývody pre svietidlá na vonkajšej fasáde pred a za domom
 • dátové pripojenie 1x v dome
 • analógový domový telefón

 

Vykurovanie

 • zdrojom tepla a teplej vody je tepelné čerpadlo (vzduch – voda) s integrovaným zásobníkom TV s obsahom 180 l
 • podlahové vykurovanie (teplovodné)
 • príprava na osadenie rebríkového radiátora v kúpeľni

 

Zdravotechnika

 • prípojka vody s vodomernou šachtou pred domom
 • rozvody teplej a studenej vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu
 • samostatný vývod pre napojenie práčky
 • uzatvárací pákový ventil pre studenú vodu
 • vývod studenej vody na polievanie záhrady na fasáde za domom
 • pre ochranu vykurovacieho systému a termoregulačných ventilov pred znečistením bude do systému nainštalovaný ochranný filter

 

Vzduchotechnika

 • miestnosti bez priameho vetrania budú odvetrané núteným vetraním (príprava pre inštaláciu ventilátora pre zasunutie do potrubia)
 • potrubie vyvedené nad strechu a ukončené výfukovými hlavicami
 • decentrálna rekuperačná vetracia jednotka v obvodovej konštrukcii – 2 ks

 

Vonkajšie objekty

 • tepelné čerpadlo – vonkajšia jednotka
 • úprava pozemku – rozprestretie zeminy
 • chodník pred domom – zámková dlažba
 • parkovacie miesto pred domom – zámková dlažba
 • príprava pre oplotenie
 • integrovaný múrik s prípravou pre osadenie elektromera, miestom pre nádobu na odpad a poštovú schránku pred domom
 • svah na pozemku ukončený svahovými tvárnicami a/alebo gabiónom a/alebo železobetónovým múrom

 

Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development