1
Podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku
Do 3 kalendárnych dní od podpisu rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške 2.000,- EUR bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v zmluve.

Následne do dátumu stanoveného v rezervačnej zmluve je potrebné podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
2
Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhrada 1. splátky kúpnej ceny
V termíne stanovenom v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve je potrebné uhradiť prvú splátku vo výške 10 % z kúpnej ceny. Do tejto splátky sa započítava rezervačný poplatok. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
3
Dokončenie výstavby
Kolaudácia
Pridelenie súpisného čísla
Zápis stavby na katastri
4
Podpis kúpnej zmluvy
Podpis kúpnej zmluvy, úhrada 2. splátky kúpnej ceny nehnuteľnosti vo výške 90 % z kúpnej ceny, podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na kataster.

Pre našich klientov poskytujeme bezplatné poradenstvo a služby v oblasti hypotekárneho financovania:

  • na základe spolupráce so všetkými bankami na trhu vám v zmysle vašich požiadaviek pripravíme ponuky financovania z jednotlivých bánk
  • urobíme vám porovnanie výhod hypotekárneho financovania z jednotlivých bánk (t.z. porovnanie úrokových sadzieb, dĺžky fixácie úrokovej sadzby, výšky spracovateľských a iných bankových poplatkov,potreby vyhotovenia/nevyhotovenia znaleckého posudku, porovnanie spôsobu načerpania úveru a pod.) tak, aby ste sa mohli rozhodnúť pre najvýhodnejšiu ponuku financovania
  • zabezpečíme pre vás prípravu všetkých pripravíme pre vás všetky podklady pre uvoľnenie finančných prostriedkov z úveru
  • vybavíme za vás všetky formality na katastri
  • pripravíme pre vás všetky podklady pre uvoľnenie finančných prostriedkov z úveru
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development