POPIS PÔDORYS ŠTANDARD KARTA DOMU
Rodinný dom typu E je dvojpodlažný dom s úžitkovou plochou 95,55 m2 a priľahlým pozemkom. Dom je ideálnym bývaním pre 3-4 člennú rodinu. Prízemie rodinného domu pozostáva z moderne riešenej obývačky prepojenej s kuchyňou a jedálenskou časťou.Tento zjednotený interiérový priestor výdatne presvetľujú veľké okná. Súčasťou prízemia rodinného domu je priestranný šatník a samostatné WC. Na poschodí rodinného domu sa nachádzajú dve izby, v ktorých je možné umiestniť šatníkové skrine. Spálňa má navyše samostatný šatník. Kúpeľňa disponuje väčšími rozmermi, ktorej súčasťou je aj WC.Pred domom je vydláždené parkovacie miesto a esteticky pôsobiaci múrik s domovými meračmi, rozvodnými skrinkami, miestom na smetný kôš a poštovú schránku.

Popis štandardného vyhotovenia rodinného domu E a F

 

  Základy

 • založenie objektu na monolitickej doske s výstužou
 • pod železobetónovými stĺpmi kruhového prierezu
 • železobetónové základové pätky štvorcového prierezu
 • hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti a proti radónu
  Zvislé nosné konštrukcie

 • obvodové murivo z keramických tvárnic hr. 300 mm
 • nosné murivo z keramických tvárnic hr. 250 mm s vylepšenými akustickými vlastnosťami
  Vodorovné nosné konštrukcie

 • monolitická železobetónová stropná doska
  Deliace zvislé konštrukcie

 • murované deliace priečky z keramických tvárnic hr. 115 mm, 140mm a 190mm
  Strecha

 • jednoplášťová plochá strecha s fóliovou krytinou PVC, chránenou štrkovou vrstvou
 • klampiarske prvky – poplastovaný plech
 • dažďové zvodové potrubie
 • tepelnoizolačná vrstva z EPS
  Fasáda

 • obvodové konštrukcie zateplené tepelnou izoláciou z EPS a/alebo z minerálnej vlny
 • exteriérová fasádna tenkovrstvová omietka – farebná
 • exteriérová dekoratívna štruktúrovaná omietka
  Výplne dverných a okenných otvorov

 • vstupné dvere do domu – hliníkový profil, plné zateplené, s bočným pevným preskleným svetlíkom so systémovým bezpečnostným kovaním,
 • okenné konštrukcie – plastové 6-komorové s trojsklom, z exteriéru antracitová, z interiéru biela farba
 • na poschodiach bezpečnostná fólia na veľkých sklách okenných otvorov
 • vonkajší parapet poplastovaný plech
 • bez vnútorného parapetu
 • stavebná predpríprava pre osadenie vonkajších žalúzií, vrátane prívodu elektro
  Povrchové úpravy stien

 • povrchová úprava stien – vápennocementová, alebo sadrová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • stropy – vápennocementová, alebo sadrová omietka, alebo sadrokartónový podhľad s bielym základným hygienickým náterom
 • v kúpeľni a WC povrchy stien – vápenno cementová hrubá omietka bez náteru
  Povrchy podláh

 • podlaha v dome ukončená cementovým poterom
  Elektroinštalácie

 • bleskozvod
 • vývody pre svietidlá
 • vypínače, zásuvky
 • vývod pre elektrický sporák a digestor
 • vývod pre rebríkové vykurovacie teleso s el. vložkou v kúpeľni (max. 400W)
 • príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý dom na hranici pozemku
 • príprava pre elektrickú zásuvku na vonkajšej fasáde za domom
 • vývody pre svietidlá na vonkajšej fasáde pred a za domom
 • dátové pripojenie 1x v dome
 • analógový domový telefón
  Vykurovanie

 • zdroj tepla a teplej vody pre dom zabezpečuje kondenzačný plynový nástenný kotol s integrovaným zásobníkom TV, alebo prietokový kotol bez zásobníka
 • podlahové vykurovanie (teplovodné)
 • príprava na osadenie rebríkového radiátora v kúpeľni
  Zdravotechnika

 • prípojka vody s vodomernou šachtou pred domom
 • rozvody teplej a studenej vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu
 • samostatný vývod pre napojenie práčky
 • uzatvárací pákový ventil pre studenú vodu
 • vývod studenej vody na polievanie záhrady na fasáde za domom
 • plynový rozvod do kotla a do kuchyne Vzduchotechnika
 • miestnosti bez priameho vetrania budú odvetrané núteným vetraním (príprava pre inštaláciu ventilátora pre zasunutie do potrubia)
 • potrubie vyvedené nad strechu a ukončené výfukovými hlavicami
  Vonkajšie objekty

 • úprava pozemku – rozprestretie zeminy
 • chodník pred domom – zámková dlažba
 • parkovacie miesto pred domom – zámková dlažba
 • príprava pre oplotenie
 • integrovaný múrik s prípravou pre osadenie elektromera, plynomera, miestom pre nádobu na odpad a poštovú schránku pred domom
 • svah na pozemku ukončený svahovými tvárnicami a/alebo gabiónom a/alebo železobetónovým múrom
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development