Obchodné priestory

V časti územia s kombináciou bývania a podnikania vznikne pešia zóna na námestí vytvorenom bytovými domami. Sú tu plánované plochy pre nové polyfunkčné centrum s potenciálom prepájať mestské časti Lorinčík a Pereš.

V ponuke je priestor pre občiansku vybavenosť miestneho charakteru v rozsahu 1100 m2. Túto plochu je možné rozdeliť aj na menšie samostatné časti a ako projekčne tak i stavebne prispôsobiť účelu využitia.

Celok doplní neďaleká materská škola. Pre projekt materskej školy je vyhradená parcela s výmere 424 m2. V jej blízkosti je a detské ihrisko.

1100 m2 komerčných plôch na námestí, možnosť ich členenia

424 m2 parcela pre materskú školu

Námestie s občianskou vybavenosťou - prirodzené centrum budúcej obytnej štvrte, fontána, pešia zóna

Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development