PÔDORYS ŠTANDARD PARKOVANIE PIVNICE KARTA BYTU

"Tento výkres bol spracovaný pre marketingové účely. Vizualizácie sú iba informatívne. Developer sa týmto nevzdáva práva na prípadné zmeny."

Popis štandardného vyhotovenia Viladomu C                          

 

Bytový dom A BYT

 

Základy

 • Viladomy sú založené na drátkobetónovej doske v kombinácii so základovými pásmi a pätkami
 • hydroizolácie – izolácie proti radónu, vode a zemnej vlhkosti

 

Zvislé nosné konštrukcie

 • nosné obvodové murivo z keramických tvárnic hr. 300 mm v kombinácii s monolitickým železobetónovým skeletom
 • v styku s terénom betónové debniace tvárnice DT 30
 • výťahová železobetónová šachta

 

Vodorovné nosné konštrukcie

 • monolitická železobetónová stropná konštrukcia s prievlakmi

 

Deliace zvislé konštrukcie

 • murované deliace priečky z keramických tvárnic hr. 115 mm, 140mm, 175mm
 • oddelenie bytových jednotiek medzi sebou a oddelenie bytových jednotiek od spoločných priestorov murovanou akustickou deliacou konštrukciou hr. 300 mm

 

Strecha

 • jednoplášťová plochá strecha s parozábranou a tepelnou izoláciou, fóliovou PVC krytinou chránenou štrkovou vrstvou
 • klampiarske prvky – poplastovaný plech
 • dažďové zvodné potrubie – poplastovaný plech

 

Fasáda

 • obvodové konštrukcie zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm so zapustenými kotvami
 • exteriérová fasádna tenkovrstvová silikónová omietka – farebná
 • exteriérová minerálna tenkovrstvová omietka – vytvorenie štruktúry dreva

 

Výplne dverných a okenných otvorov

 • vchodové dvere do Viladomu v zasklenej priehľadnej stene – hliníkové 5-komorové s izolačným dvojsklom, vybavené samozatváračom a elektrickým zámkom ovládaným z bytu
 • deliace chodbové presklené priečky – plastové 3-komorové, jednoduché zasklenie
 • vstupné dvere do bytu – bezpečnostné protipožiarne dvere s priezorníkom a povrchovou úpravou v oceľovej rámovej zárubni
 • okenné konštrukcie – plastové min. 6-komorové s tepelnoizolačným trojsklom, z exteriéru sivé, z interiéru biele
 • na poschodiach bezpečnostná fólia na veľkých sklách okenných otvorov
 • bez vnútorného parapetu
 • vonkajší parapet poplastovaný hliníkový plech
 • stavebná predpríprava pre osadenie vonkajších žalúzií, vrátane prívodu elektro

Povrchové úpravy stien

 • povrchová úprava stien – vápennocementová, alebo sadrová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • stropy – vápennocementová, alebo sadrová omietka, alebo sadrokartónový podhľad s bielym základným hygienickým náterom (vo všetkých miestnostiach, okrem WC a kúpeľne)
 • v kúpeľni a WC povrchy stien – vápenno cementová omietka bez náteru

 

Povrchy podláh

 • podlaha v byte ukončená cementovým, alebo anhydridovým poterom

 

Elektroinštalácie

 • bleskozvod
 • príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý byt
 • vývody pre svietidlá
 • vypínače a zásuvky
 • vývod pre elektrický sporák a digestor
 • vývod pre rebríkové vykurovacie teleso s el. vložkou v kúpeľni (max. 400W)
 • dátové pripojenie 1x v byte
 • príprava pre inštaláciu domového zvončeka
 • analógový domový telefón s možnosťou otvárania dverí elektrickým zámkom

 

Vykurovanie

 • zdroj tepla a teplej vody pre bytový dom zabezpečuje plynová kotolňa umiestnená v objekte
 • v spoločných priestoroch teplovodné vykurovanie s nútenou cirkuláciou
 • v bytoch podlahové vykurovanie
 • príprava na osadenie rebríkového radiátora v kúpeľni

 

Zdravotechnika

 • rozvody teplej a studenej vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu
 • samostatný vývod pre napojenie práčky
 • uzatváracie ventily a vodomery pre teplú a studenú vodu
 • plynový rozvod v bytovom dome do technickej miestnosti – kotolne

 

Vzduchotechnika

 • kúpeľne a WC budú odvetrané núteným vetraním (príprava pre inštaláciu ventilátora pre zasunutie do potrubia)
 • decentrálna rekuperačná vetracia jednotka v obvodovej konštrukcii v byte
 • potrubie digestora vyvedené nad strechu a ukončené výfukovými hlavicami
 • kanalizačné stupačky sú odvetrávané nad strechu

 

Spoločné priestory

 • schodisko – povrchová úprava podláh s finálnou nášľapnou vrstvou – keramická dlažba
 • zábradlie oceľové, ošetrené náterom
 • povrchová úprava stien – sadrová omietka s bielou plne krycou interiérovou maľbou
 • stropy – sadrová omietka s bielou plne krycou interiérovou maľbou
 • povrchová úprava podláh s finálnou nášľapnou vrstvou – keramická dlažba
 • vo vstupnej hale poštové schránky
 • kotolňa
 • technická miestnosť – upratovanie
 • elektrorozvodňa

 

Výťah

 • stena výťahovej šachty – dvojitá železobetónová stena hr. 150mm s dilatáciou a akustickou izoláciou
 • osobný výťah s maximálnou kapacitou 4 osôb

 

Terasy

 • zábradlie nerezové stĺpiky – výplň bezpečnostné sklo
 • na terasách 2.NP a 3.NP drevená pergola
 • osvetlenie povrchovým svetelným telesom
 • betónová dlažba na terčoch

 

PREDZÁHRADKY

 • terasa – zámková dlažba do štrkového lôžka
 • osvetlenie povrchovým svetelným telesom
 • vývod studenej vody na polievanie záhrady na fasáde
 • elektrická zásuvka na fasáde
 • oplotenie pozemku

 

PIVNICE

 • deliace priečky z pórobetónových tvárnic hr. 75 mm
 • podlaha ukončená cementovým poterom
 • stropy – zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50mm, vápenocementová omietka s bielou plne krycou interiérovou maľbou
 • povrchová úprava stien – sadrová/vápenocementová omietka s bielou plne krycou interiérovou maľbou
 • elektrický vývod pre svetlo
 • vypínač
 • dvere – interiérové s vetraním v oceľovej rámovej zárubni

 

PARKOVACIE MIESTO

Označenie – číslo parkovacieho miesta

Povrchová úprava – spevnená plocha zo zatrávňovacích panelov z tvrdeného plastu

 

AREÁL

Osvetlenie

Komunikácie

Miesto pre nádoby na odpad

Oddychové zóny

Sadové úpravy

P.č. Plocha Cena s DPH Stav
I.11 č.9 4,55 m2 -- predaná
I.12 č.8 2,88 m2 -- predaná
I.13 č.7 2,83 m2 3 396 € voľná
I.14 č.6 2,83 m2 3 396 € voľná
I.15 č.5 2,78 m2 3 336 € voľná
I.16 č.4 5,01 m2 -- predaná
I.17 č.3 3,51 m2 -- predaná
I.18 č.2 2,10 m2 2 520 € voľná
I.19 č.1 1,82 m2 2 184 € voľná
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development