Ponuka bývania

1Vyberte typ budovy
2Vyberte si nehnuteľnosť

Zoznam bytov a domov

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Všetky
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha
[m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha
[m2]
Celková cena s DPH
Bytový dom 1/1
3B č. 1 2.NP 3 65,41 10,90 103,00 76,31 147 000 € Detail bytu
3B č. 2 2.NP 3 54,04 - - 54,04 107 000 € Detail bytu
3B č. 3 2.NP 2 46,05 5,47 - 51,52 96 000 € Detail bytu
3B č. 4 2.NP 3 66,29 8,01 109,00 74,30 147 000 € Detail bytu
3B č. 5 3.NP 3 65,38 7,17 - 72,55 136 000 € Detail bytu
3B č. 6 3.NP 2 48,93 5,49 - 54,42 102 000 € Detail bytu
3B č. 7 3.NP 2 49,80 5,47 - 55,27 104 000 € Detail bytu
3B č. 8 3.NP 3 66,21 7,15 - 73,36 138 000 € Detail bytu
3B č. 9 4.NP 1 28,11 - - 28,11 56 000 € Detail bytu
3B č. 10 4.NP 3 81,49 20,81 - 102,30 181 000 € Detail bytu
3B č. 11 4.NP 5 104,89 20,24 - 125,13 227 000 € Detail bytu
Bytový dom 1/2
3B č. 1 1.NP 2 50,14 5,27 18,00 55,41 105 000 € Detail bytu
3B č. 2 1.NP 3 53,70 - - 53,70 106 000 € Detail bytu
3B č. 3 2.NP 3 65,81 7,42 - 73,23 137 000 € Detail bytu
3B č. 4 2.NP 2 50,14 5,47 - 55,61 105 000 € Detail bytu
3B č. 5 2.NP 2 48,71 5,49 - 54,20 102 000 € Detail bytu
3B č. 6 2.NP 3 65,60 7,17 - 72,77 137 000 € Detail bytu
3B č. 7 3.NP 1 31,33 - - 31,33 62 000 € Detail bytu
3B č. 8 3.NP 4 86,69 12,62 - 99,31 184 000 € Detail bytu
3B č. 9 3.NP 4 106,02 21,13 - 127,15 230 000 € Detail bytu
Bytový dom 2/1
3B č. 1 2.NP 2 49,66 5,28 - 54,94 103 000 € Detail bytu
3B č. 2 3.NP 3 62,50 7,42 - 69,92 131 000 € Detail bytu
3B č. 3 3.NP 2 53,18 5,67 - 58,85 111 000 € Detail bytu
3B č. 4 3.NP 2 49,66 5,28 - 54,94 103 000 € Detail bytu
3B č. 5 3.NP 3 65,33 6,90 - 72,23 136 000 € Detail bytu
3B č. 6 4.NP 5 105,11 21,88 - 126,99 229 000 € Detail bytu
3B č. 7 4.NP 4 85,96 12,18 - 98,14 182 000 € Detail bytu
3B č. 8 4.NP 1 31,50 - - 31,50 62 000 € Detail bytu
Bytový dom 2/2
3B č. 1 1.NP 2 50,31 5,47 - 55,78 105 000 € Detail bytu
3B č. 2 2.NP 2 49,32 5,28 - 54,60 103 000 € Detail bytu
3B č. 3 2.NP 2 50,14 5,47 - 55,61 105 000 € Detail bytu
3B č. 4 3.NP 3 65,32 6,90 - 72,22 136 000 € Detail bytu
3B č. 5 3.NP 2 49,32 5,28 - 54,60 Rezervovaný Detail bytu
3B č. 6 3.NP 2 50,15 5,47 - 55,62 Rezervovaný Detail bytu
3B č. 7 3.NP 3 66,29 7,15 - 73,44 138 000 € Detail bytu
3B č. 8 4.NP 1 31,50 - - 31,50 62 000 € Detail bytu
3B č. 9 4.NP 4 85,62 12,18 - 97,80 181 000 € Detail bytu
3B č. 10 4.NP 5 105,32 20,24 - 125,56 228 000 € Detail bytu
Bytový dom 2/3
3B č. 1 1.PP 3 53,47 3,57 36,00 57,04 112 000 € Detail bytu
3B č. 2 1.NP 3 65,82 7,29 109,00 73,11 145 000 € Detail bytu
3B č. 3 1.NP 2 49,81 5,47 - 55,28 104 000 € Detail bytu
3B č. 4 1.NP 3 54,42 - - 54,42 108 000 € Detail bytu
3B č. 5 1.NP 3 65,86 8,75 155,00 74,61 150 000 € Detail bytu
3B č. 6 2.NP 3 65,83 7,15 - 72,98 137 000 € Detail bytu
3B č. 7 2.NP 2 49,80 5,47 - 55,27 104 000 € Detail bytu
3B č. 8 2.NP 2 49,04 5,40 - 54,44 Rezervovaný Detail bytu
3B č. 9 2.NP 3 65,78 7,17 - 72,95 137 000 € Detail bytu
3B č. 10 3.NP 1 31,28 - - 31,28 62 000 € Detail bytu
3B č. 11 3.NP 4 86,73 12,62 - 99,35 184 000 € Detail bytu
3B č. 12 3.NP 4 106,80 21,80 - 128,60 Rezervovaný Detail bytu
Bytový dom 3/1
3A č. 1 1.NP 3 68,57 7,28 38,00 75,85 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 2 1.NP 1 31,26 6,25 34,00 37,51 70 000 € Detail bytu
3A č. 3 1.NP 3 81,39 7,18 55,00 88,57 172 000 € Detail bytu
3A č. 4 2.NP 2 57,62 6,48 - 64,10 120 000 € Detail bytu
3A č. 5 2.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 6 2.NP 3 62,48 6,35 - 68,83 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 7 2.NP 2 54,50 6,35 - 60,85 114 000 € Detail bytu
3A č. 8 3.NP 4 89,96 19,97 - 109,93 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 9 3.NP 2 47,37 - - 47,37 94 000 € Detail bytu
3A č. 10 3.NP 4 90,01 12,70 - 102,71 190 000 € Detail bytu
Bytový dom 3/2
3A č. 1 1.NP 3 69,55 7,28 38,00 76,83 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 2 1.NP 1 31,26 6,25 33,00 37,51 70 000 € Detail bytu
3A č. 3 1.NP 3 81,39 7,18 52,00 88,57 171 000 € Detail bytu
3A č. 4 2.NP 2 57,40 6,49 - 63,89 120 000 € Detail bytu
3A č. 5 2.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 6 2.NP 3 62,48 6,35 - 68,83 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 7 2.NP 2 54,75 6,35 - 61,10 115 000 € Detail bytu
3A č. 8 3.NP 4 89,96 19,97 - 109,93 197 000 € Detail bytu
3A č. 9 3.NP 3 84,84 6,35 - 91,19 168 000 € Detail bytu
3A č. 10 3.NP 2 54,52 6,35 - 60,87 Rezervovaný Detail bytu
Bytový dom 4/1
3A č. 1 1.NP 3 68,58 7,17 25,00 75,75 144 000 € Detail bytu
3A č. 2 1.NP 1 31,26 6,25 33,00 37,51 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 3 1.NP 3 81,40 7,18 55,00 88,58 172 000 € Detail bytu
3A č. 4 2.NP 2 57,62 6,49 - 64,11 120 000 € Detail bytu
3A č. 5 2.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 6 2.NP 3 62,48 6,25 - 68,73 130 000 € Detail bytu
3A č. 7 2.NP 2 54,50 6,10 - 60,60 114 000 € Detail bytu
3A č. 8 3.NP 4 90,35 19,97 - 110,32 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 9 3.NP 2 47,41 - - 47,41 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 10 3.NP 4 90,01 12,69 - 102,70 190 000 € Detail bytu
Bytový dom 4/2
3A č. 1 2.NP 3 69,56 7,19 38,00 76,75 147 000 € Detail bytu
3A č. 2 2.NP 1 31,26 6,25 33,00 37,51 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 3 2.NP 3 81,39 7,18 53,00 88,57 171 000 € Detail bytu
3A č. 4 3.NP 2 57,40 6,48 - 63,88 120 000 € Detail bytu
3A č. 5 3.NP 3 62,47 6,60 - 69,07 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 6 3.NP 3 62,48 6,36 - 68,84 130 000 € Detail bytu
3A č. 7 3.NP 2 54,75 6,33 - 61,08 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 8 4.NP 4 91,10 20,81 - 111,91 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 9 4.NP 2 41,60 - - 41,60 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 10 4.NP 4 91,02 - - 91,02 Rezervovaný Detail bytu
Bytový dom 5/1
3A č. 1 1.NP 3 68,94 7,14 38,00 76,08 146 000 € Detail bytu
3A č. 2 1.NP 2 48,05 6,12 49,00 54,17 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 3 1.NP 3 65,82 7,14 37,00 72,96 139 000 € Detail bytu
3A č. 4 2.NP 2 57,49 6,60 - 64,09 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 5 2.NP 3 63,01 7,01 - 70,02 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 6 2.NP 3 62,68 7,04 - 69,72 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 7 2.NP 2 56,76 6,61 - 63,37 119 000 € Detail bytu
3A č. 8 3.NP 4 90,21 20,79 - 111,00 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 9 3.NP 2 41,44 - - 41,44 Rezervovaný Detail bytu
3A č. 10 3.NP 4 91,08 20,81 - 111,89 Rezervovaný Detail bytu
colas
unicredit_bank
elkem
adoma
kobraj
Conti Development